Ku-Band

12 - 18 Ghz
12 - 18 Ghz

DRO LNB, Internal Reference, Ku Band LNBC, NJR2184HA

194,58 د.إ *
On Stock

DRO LNB, Internal Reference, Ku Band LNBC, NJR2754H/44H/84H

145,94 د.إ *
On Stock

PLL LNB, Internal Reference, Ku Band LNBC, NJR2835/36/37/39

starting from 486,45 د.إ *
On Stock

PLL LNB, Internal Reference, Ku Band LNBC, NJR2841/42/43

starting from 389,16 د.إ *
On Stock

3W Ku-Band BUC, NJT5097F

0,00 د.إ *
Short supply

NJT51/52x 8W Ku-Band BUC

8269,69 د.إ *
Short supply

NJT52/53x 4W Ku-Band BUC

2043,10 د.إ *
On Stock

NJT8302x 3W micro Ku-Band BUC

632,39 د.إ *
On Stock

NJT8318x 8W mini Ku-Band BUC

7783,24 د.إ *
Short supply

NJT5324N 40W STANDARD Ku-Band BUC N-Type

47672,34 د.إ *
Short supply

NJT5326N 100W STANDARD Ku-Band BUC N-Type

92425,97 د.إ *
Must be ordered. Ready for shipment in 7 days

NJT5354N 40W UNIVERSAL Ku-Band BUC N-Type

47672,34 د.إ *
Must be ordered. Ready for shipment in 7 days

NJT5356N 100W UNIVERSAL Ku-Band BUC N-Type

92425,97 د.إ *
Must be ordered. Ready for shipment in 7 days